CHU Ambroise Paré

Architecten

Atelier d’architecture et d’urbanisme Pierre Farla sprl / Bureau voor architectuur en stedenbouw Pierre Farla sprl

Locatie

Boulevard Kennedy 2, 7000 Bergen

Bouwheer

Société Coopérative Intercommunale CHU Ambroise Paré / Intercommunale Coöperatieve Vennootschap CHU Ambroise Paré

Einddatum

2014

Het CHU Ambroise Paré investeerde € 75 M in de herconfiguratie van haar installaties om de kwaliteit van haar onthaal en haar verzorgingsaanbod te versterken. In de lijn van deze omvangrijke werkzaamheden ligt ook de bouw van de nieuwe vleugel “Jean-Claude Carpentier”, naar wijlen de vicevoorzitter van de instelling. Met een oppervlakte van 37.715 m² zal deze vleugel voornamelijk bestemd zijn voor de hospitalisatie. Hij zal bestaan uit een nieuw, ultramodern operatiekwartier waarvan de oppervlakte vier maal groter is dan de huidige oppervlakte, maar ook uit een nieuwe eenheid intensieve zorgen, een gloednieuwe radiologieafdeling, een nieuwe dienst spoedgevallen, alsook meerdere bijkomende verzorgingseenheden (consultatielokalen, dienst pediatrie). Daarnaast zal de nieuwe vleugel genieten van een nieuwe inkomhal, een toegang voor ziekenwagens, een bovengrondse parking, een overdekte parking over 5 verdiepingen en een ingerichte omgeving. De lopende werkzaamheden werden onderverdeeld in 2 schijven en de uitvoeringstermijnen werden vastgelegd op 6 jaar voor schijf 1 en 27 maanden voor schijf 2. Eenmaal voltooid zal de vleugel “Jean-Claude Carpentier” de totale oppervlakte van het ziekenhuis verdubbelen.

Ondernemingen