Aanleg Noord-Zuidverbinding in de Kempen

Locatie

Geel-Kasterlee

Bouwheer

Agentschap Wegen en Verkeer

Einddatum

2014

In 2011 startte het Agentschap Wegen en Verkeer het project Noord-Zuid Kempen op. Met de herinrichting van het op- en afrittencomplex van Geel-West (E313) en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee werd werk gemaakt van een vlottere en veiligere mobiliteit in de regio. Hiermee werd weer een belangrijke missing link weggewerkt.

Herinrichting op- en afrittencomplex Geel-West (E313)
Een eerste deelproject van de Noord-Zuid Kempen omvat de volledige herinrichting van de omgeving van de op- en afrit Geel-West van de E313. Op de afritten en de naburige kruispunten stonden er al jaren dagelijks files, met onveilige situaties tot gevolg. Door de armen van die kruispunten en afritten te bundelen op twee rotondes en door de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden, zal het verkeer beter kunnen doorstromen. Het lokale verkeer komt terecht op de rotondes, terwijl het doorgaand verkeer via een fly-over rechtstreeks over de E313, de noordelijke rotonde en het Albertkanaal kan rijden.

Duizenden m3 grond werden verzet om het terrein op de bouw van de fly-over voor te bereiden. Een brug over de E313 werd gesloopt en vervangen door twee nieuwe bruggen. Over het Albertkanaal is een indrukwekkende tuibrug gebouwd. In september 2013 konden de eerste automobilisten de fly-over en de tuibrug al gebruiken en in juni 2014 zijn alle werken afgerond.

Nieuwe verbindingsweg Geel-Kasterlee (N19g)
Het tweede deelproject van de Noord-Zuid Kempen behelst de aanleg van een nieuwe verkeersas van bijna 7 kilometer tussen Geel en Kasterlee (N19g). Deze as loopt parallel met de bestaande N19 die dwars door de dorpskern van Kasterlee loopt en te veel verkeer moet slikken. De nieuwe weg gaat met bruggen over de Kleine Nete en het Kanaal Bocholt-Herentals. Ter hoogte van het natuurgebied De Hoge Mouw gaat de weg over in een tunnel van 500 meter, de langste in de Kempen. De tunnel is bedekt met aarde zodat de natuur erboven zich voort kan ontwikkelen. In februari 2013 werden de nieuwe weg en de Hoge Mouw-tunnel ingehuldigd met een druk bijgewoond sportief volksfeest.

Minder hinder-maatregelen
Een grootschalig project als de Noord-Zuid Kempen veroorzaakt ook tijdelijke hinder voor het verkeer, de omwonenden en ondernemers in de buurt. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in een voorbereidende fase 11 kruispunten in en rond Geel volledig heringericht. Ze moesten het verkeer opvangen dat tijdens de werken werd omgeleid. De aanpassingen zijn definitief en blijven dus na de heropening van Geel-West behouden. Daarnaast werden ook tal van initiatieven genomen om tijdig en correct te informeren over de voortgang van de werken. Op www.noordzuidkempen.be werden nieuwsberichten, filmpjes, foto’s en omleidingsplannetjes gepost.

Ondernemingen