Appartementsgebouwen De Volkshaard

Architecten

Bontinck Architecture & Engineering

Locatie

Jenny Walrystraat - Nadine Crappéstraat, Gent

Bouwheer

Volkshaard cvba

Startdatum

2007

Einddatum

2009

Het project is gelegen op de site van de voormalige blekerij Alsberghe & Van Oost. Op de site zijn grosso modo twee
hoofdelementen aanwezig, namelijk de oude en vervallen fabrieksgebouwen en een aantal natuurlijke elementen (de Leie aan de oostzijde, een beek aan de zuidzijde, een meersengebied aan de westzijde en een omvangrijke vijver in de zuidwestelijke hoek). De 2 sociale woongebouwen met ondergrondse parkeergelegenheid kaderen binnen de stedelijke ontwikkeling van de ganse site, die voortbouwend op de aanwezige natuurlijke en architectonische kwaliteiten tot een nieuwe hoogwaardige en lichtgemengde woonbuurt wordt uitgebouwd. Ruime woningen in compacte vorm vinden er samen met hoogwaardige kleinhandelszaken en economische activiteiten in dienstverlenende sfeer (kantoren voor vrije beroepen, groepspraktijken, …) plaats. Beide sociale woonprojecten tellen 4 bouwlagen met een plat dak.
Blok R omschrijft een grondoppervlakte van 19,00 m x 45,00 m. Aangezien het gebouw een noord-zuid oriëntatie heeft, is er gekozen voor doorzonappartementen die bediend worden door een gaanderij aan de straatzijde. De gaanderij is minimaal zodat er voldoende lichttoetreding is in de slaapruimtes die langs de gaanderij zijn gelegen. Eén trap en lift bedienen de gaanderij, deze zijn aan de zijkant van de gaanderij gebracht zodat er geen belemmering van het daglicht kan zijn. Ondergronds is er een fietsenstalling voorzien voor 70 fietsen. Er is een ratio van 50% éénkamerappartementen en 50% meerkamerappartementen. Waar mogelijk kreeg de woonentiteit een buitenruimte. Iedere buitenruimte is voorzien van een bergingkast, wat een speels accent legt in de gevel. De verticale uitlijning van de raamopeningen geeft het horizontaal volume een verticaal effect. Er werd gekozen voor een gevelmateriaal in een lichte kleur zodat het gebouw zijn luchtigheid behoudt en een aangename rand vormt van het plein. De ramen worden als contrast in een donkerkleurig aluminium schrijnwerk voorzien. Om de raamopeningen te benadrukken en een dynamiek in de gevel te brengen werd gekozen voor een blokkader.
Blok I omschrijft een grondoppervlakte van 20,00 m x 45,00 m. Het gebouw is oost-west georiënteerd, hierdoor werd gekozen om het gebouw in te delen in 2 centrale kernen die rondom appartementen bedienen. Op deze manier zijn er geen appartementen die uitsluitend een noodoriëntatie hebben. Bovengronds is een fietsenstalling voorzien voor 35 fietsen, deze is bereikbaar via het pad dat de Nadine Crappéstraat met het plein verbindt. Ondergronds is er nog een fietsenstalling voorzien voor hetzelfde aantal fietsen. Er zijn 12 éénkamerappartementen, 19 tweekamerappartementen, en 4 driekamerappartementen. Waar mogelijk hebben de appartementen een buitenruimte die 60.0cm uitkraagt buiten het gevelvlak op min 2.80m boven het straatniveau. Deze buitenruimtes zijn dan deels inpandig zodat ze een comfortabele breedte hebben van minimum 145 cm. De interne woonkwaliteit van de appartementen wordt op deze manier sterk verbeterd. Omdat er niet overal een buitenruimte mogelijk is, is er geopteerd om ramen over de volledige hoogte te voorzien zodat deze volledig kunnen geopend worden en zo een ruimtelijker effect geven. Er werd gekozen voor een gevelmateriaal in een lichte kleur zodat het gebouw zijn luchtigheid behoudt en een aangename rand vormt van het plein. De ramen worden als contrast in een donkerkleurig aluminium schrijnwerk voorzien.

Ondernemingen