Coronmeuse

Architecten

ALTIPLAN°architects , ATELIER D’ARCHITECTURE DU SART TILMAN, ARTAU Architectures, bureau SYNTAXE

Locatie

Luik

Bouwheer

Immo Coronmeuse – Stad Luik

Het consortium NEO-LEGIA kreeg de realisatie toegewezen van een ecologische modelwijk op de site van Coronmeuse, na een qua omvang nooit geziene concurrentieprocedure. Het betreft een investering van 313 miljoen euro waarvan het ontwerp werd toevertrouwd aan een vereniging van 4 architectenbureaus: ALTIPLAN Architects, ARTAU Architectures, het Atelier du SART TILMAN en het bureau SYNTAXE.

Het programma beoogt in eerste instantie de realisatie van de woningen. Het aanbod is toegankelijk voor alle categorieën mensen, dankzij de gevarieerde typologieën, maar ook omdat er woningen voorzien zijn die bestemd zijn voor senioren.

Het project omvat de ontwikkeling van een schoolinfrastructuur en twee kinderdagverblijven. Een groot deel van de handelszaken en diensten biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de noden van de toekomstige nieuwe bewoners en om de site een uitstraling te geven tot buiten haar grenzen. Die toekomstige uitstraling wordt versterkt door de integratie van kantoren, een hotel, restaurants en cafés ...

Het ontwikkelen van een activiteitenpool is een ondersteuning voor het wijkleven en is een gelegenheid om bijkomende activiteiten te ontwikkelen die de stad ten goede komen. Elke zone van het project creëert een specifieke sfeer, wat ook verschillende gebruiksvormen toelaat.

De kracht van het voorstel zit in het gebruik van eenvoudige en evolutieve stedenbouwkundige principes.

Met het oog op de organisatie van de huidige (en toekomstige) mobiliteit in de wijk en rekening houdende met de doelstellingen die worden nagestreefd om te zorgen voor een rustiger mobiliteit in de nieuwe wijk, werden daadkrachtige principes opgesteld om de toegang voor gemotoriseerde voertuigen te beperken, ten gunste van andere vervoerswijzen.

Er werden vijf toegangspunten gedefinieerd vanaf de grote assen, aan de rand van de site. Zij bieden de mogelijkheid om zich zo dicht mogelijk naar elk van de zones van het project te begeven.  Verplaatsingen binnen de wijk gebeuren grotendeels te voet of per fiets.

Ondernemingen