Eiffage Benelux

Adres

Eiffage Benelux

Avenue Brugmann 27A

B-1060 Bruxelles / Brussel

Website

www.eiffagebenelux.com

Email

info@eiffagebenelux.com

Telefoonnummer

+32 (0)2 543 45 00

Eiffage Benelux is via een vijftiental bedrijven actief in gebouwen, burgerlijke bouwkunde, vastgoedpromotie, waterbouwkundige- en milieuwerken.

De groep stelt om en bij de 2.100 personen te werk en haar omzet bedroeg ongeveer 600 miljoen euro in 2016.

Eiffage Benelux biedt haar klanten uit de publieke en private sector een breed scala aan competenties die ervoor zorgen dat de meest verscheidene projecten gerealiseerd kunnen worden.

Alle soorten projecten van bouw- en burgerlijke bouwkunde
- Renovatie van gebouwen en restauratie van historische panden;
- Projectontwikkeling: van verwerving van grond of te renoveren gebouw, over ontwerp en bouw tot verkoop aan de eindgebruiker;
- Waterbouwkundige werken, rivier- en havenwerken, maritieme werken zowel in België als in de buurlanden;
- Milieuactiviteiten: industriële reiniging, recyclage van bouwmaterialen en verwijdering van asbest;

- Eiffage Benelux baat ook een deponie van categorie 1 uit;

- Funderingswerken: verschillende speciale funderingstechnieken zoals diepwanden, micropalen, grondankers, jet-grouting en  grondverbetering.

Eiffage Benelux maakt deel uit van de groep Eiffage (www.eiffage.com), één van de Europese leiders in bouw en concessies. De groep steunt op de ervaring van zijn 63.000 medewerkers en heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van om en bij de 14 miljard euro’s op meer dan 100.000 werven.

Referenties